We gebruiken cookies om een nog betere service te kunnen bieden. Door gebruik
te maken van onze diensten stem je toe tot het gebruik van cookies. Lees meer →

Privacybeleid

Deze website is eigendom van CRE8 BVBA.
Contactgegevens: Laakstraat 3, 3650 Dilsen-Stokkem, België.
Adres maatschappelijk zetel: Diestersteenweg 462, 3680 Maaseik, België
Telefoon: +32 89 68 02 66
E-mail: support@comanage.me
Ondernemingsnummer: BTW BE0631.922.138
RPR: Tongeren

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CRE8 BVBA. of rechthoudende derden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CRE8 BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CRE8 BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
CRE8 BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CRE8 BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
CRE8 BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CRE8 BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

 

Privacybeleid

CRE8 BVBA hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, CRE8 BVBA, Diestersteenweg 462, 3680 Maaseik, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CRE8 BVBA, Diestersteenweg 462, 3680 Maaseik, support@comanage.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot CRE8 BVBA, Diestersteenweg 462, 3680 Maaseik, support@comanage.be.

CRE8 BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Intercom

Deze website maakt gebruik van Intercom om gebruikersstatistieken, support conversaties en contactinformatie zoals naam en e-mailadres in verband met deze live support conversaties te bewaren. Intercom wordt gebruikt voor customer support doeleinden. We een beperkte hoeveelheid van uw informatie (zoals aanmeldingsdatum en persoonlijke informatie zoals uw e-mailadres) met Intercom, Inc. (“Intercom”), en gebruiken Intercom om data te verzamelen voor analytische doeleinden wanneer u onze website bezoekt of onze producten gebruikt. Als dataverwerker die in naam van ons werkt, analyseert Intercom uw gebruik van onze website en producten, en registreert deze onze relatie d.m.v. cookies en vergelijkbare technologieën. Dit om onze diensten aan u te kunnen verbeteren. Voor meer informatie over hoe Intercom cookies gebruikt kan u terecht op https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy. CoManage kan Intercom ook steeds gebruiken als medium voor communicatie, via e-mail of m.b.v. berichten die verschijnen tijdens het gebruik van onze producten. Overeenstemmend met onze service agreements verzamelt Intercom publiekelijk beschikbare contact- en sociale informatie gerelateerd aan u zoals o.a. e-mailadres, geslacht, bedrijf, functie, foto’s, website URLs, social media gebruikersnamen en fysieke adressen - dit om de gebruikerservaring te verbeteren. Het verwerken van de data vindt plaats in de Verenigde Staten. Intercom is gecertificeerd onder het “US-EU Privacy Shield”. We zijn met hun een “Data Processing Addendum” aangegaan. Voor meer informatie over de privacy gebruiken van Intercom kan u hun privacy policy lezen. De diensten van Intercom worden beheerst door de gebruiksvoorwaarden van Intercom welke te vinden zijn op https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms.

 

Facebook pixel

Deze website gebruikt de “visitor action pixels” van Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of, indien u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”)) op onze website.

Het gebruik hiervan laat toe om gebruikersgedrag to volgen nadat deze werden doorverwezen naar de website van de provider door het klikken op een Facebook advertentie. Dit laat ons toe om de effectiviteit te meten van Facebook advertenties, en dit voor statistische en marketingdoeleinden. De op deze manier verzamelde data is anoniem voor ons - we zien bv. niet de persoonlijke data van de individuele gebruiker. Echter, wordt deze data wel bewaard en verwerkt door Facebook, waarvoor we u langs deze weg over willen informeren, gebaseerd op onze kennis inzake de huidige situatie. Facebook kan deze informatie linken aan uw Facebook account, en kan deze mogelijk ook gebruiken voor eigen promotionele doeleinden - dit in overeenstemming met de “Facebook Data Usage Policy” (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kan Facebook en haar partners toestaan om advertenties zowel op Facebook als elders te plaatsen. Cookies kunnen op uw computer bewaard worden voor deze doeleinden.

De legale basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f GDPR.
U kan bezwaar indienen tegen het verzamelen van uw data door Facebook pixel of tegen het gebruik van uw data met als doelstelling het weergeven van Facebook advertenties door de volgende pagina te raadplegen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Facebook is gecertificeerd onder het “US-EU Privacy Shield Agreement” en garandeert dus overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).